05/06/2017/ 1230 видяно
Във връзка с искане на Комисията по досиетата за предоставяне на информация, УС .. Вижте още
01/06/2017/ 449 видяно
Н А Р Е Д Б А за   провеждане  на ДП по петанк – смесени.. Вижте още
22/05/2017/ 430 видяно
Причината е проявата Vintage Garden Party, която се организира на територията на.. Вижте още
16/05/2017/ 449 видяно
  Н А Р Е Д Б А за   провеждане  на Първи кръг на ДП п.. Вижте още
16/05/2017/ 597 видяно
КАРТОТЕКИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ ЗА  2017 Г. (към 11 май )   СК ".. Вижте още
16/05/2017/ 400 видяно
Това е банковата сметка на БФП, на която може да преведете членския внос за 2017.. Вижте още
28/04/2017/ 1399 видяно
СПОРТЕН  КАЛЕНДАР НА БФП ЗА 2017 Г.    1 -2 април  .. Вижте още
27/04/2017/ 506 видяно
П Р О Т О К О Л от редовно заседание на Общото събрание на Българска феде.. Вижте още
27/04/2017/ 442 видяно
Днес 27.03.2017 година в офиса на БФП бул.Витоша 126 , град София, се проведе за.. Вижте още
27/04/2017/ 426 видяно
Днес 25.04.2017 година в офиса на БФП бул.Витоша 126 , град София, се проведе за.. Вижте още
27/04/2017/ 574 видяно
 КАРТОТЕКИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ ЗА  2017 Г. (към 25 април)   &nb.. Вижте още
Курс за съдии
10/04/2017/ 531 видяно
.. Вижте още
Информация относно турнира по двойки за купата на Албена на 28 и 29 юни
06/04/2017/ 421 видяно
Уважаеми колеги, Във връзка с турнира по двойки за купата на Албена на 28.. Вижте още
06/04/2017/ 431 видяно
Н А Р Е Д Б А  З А  Т У Р Н И Р  П О  П Е Т А Н К ПЕТА.. Вижте още
Победителите от Турнира за ветерани - Дублети + 100
06/04/2017/ 386 видяно
.. Вижте още