Управителен съвет

Румен Рачев – Председател
GSM: +359888425779

Стамат Узунов – Секретар
GSM: +359888434030

Боряна Балабанова-Кукушева – Връзки с обществеността
GSM: +359896056733

Вилхелм Балтаджиян,

Даниел Тунчев,

Златин Златинов,

Людмил Смуков,

Маргарита Яначкова,

Мариян Минков,

Никола Панов,

Съни Стефанов.

 

Адрес на управление:
София, ул. „Гургулят“ № 30
www.petanque-bulgaria.com
e-mail: bulpetanque@abv.bg