Спортен лиценз № 98, издаден на 16.12.2020 г. от Министерство на младежта и спорта на Сдружение "Българска федерация по петанк", съгласно изискванията на Закон за физическото възпитание и спорта.


Добавено 23/12/2020/