Протокол на УС на БФП от 23.12.2016г.

Днес 23.12.2016 г. в офиса на БФП, гр.София,бул.Витоша 126 се състоя заседание на УС на БФП.

..............................................

РЕШЕНИЯ:

1.До 31.01.2017 г да се публикува Картотека на състезателите за 2017 г. и да се подаде необходимата информация до ММС и СЕР.

2.Да бъдат проведени квалификации до края на януари 2017 г., подробностите по които ще бъдат обявени  по-късно, в които да участват заявените в срок състезатели за определяне на националния отбор за  СП в Гент, за което България вече е заявила участие.

3.Всички Председатели на клубове да представят на електронен или хартиен носител Устав на клуба , Актуално състояние и Булстат в срок до 31 януари 2017г . Това се налага с оглед изисквания от ММС,както и на чл.45 т.Б от Устава на БФП и с цел създаване на  архив на БФП.

4.С цел стимулиране развитието на детския петанк, БФП да осигури до 80 лв. на всеки клуб (за награди, оборудване и др.), който организира Детски турнир през 2017 година. Домакинът е длъжен от своя страна да участва в състезанието с минимум 2 триплета или 3 дублета.

5.За всички Държавни първенства през 2017 г., които ще се проведат в гр.София,  да има минимум по един клуб съорганизатор, така както е на провежданите в провинцията ДП.  Всеки столичен клуб трябва да  бъде съорганизатор поне на едно ДП. БФП очаква предложения от Председателите на клубовете за конкретните първенства  до 31.01.2017 година, а до края на февруари ще бъде направено разпределението.

7.България да участва за трети пореден път в турнира за Еврокупата, като отново всички разходи са за сметка на клуба - участник. Да бъде предложено на заелия първо място клуб  в Държавното отборно първенство да представлява страната ни, а при отказ - на следващите в класирането.

8.Да бъдат осъществени срещи с ръководството на Френско-българската търговска и индустриална камара, с ръководството на Българска академия на науките, с Председателя на Столична Община  и Началника но военна Академия"Г.С.Раковски", във връзка с предстоящи  дейности на БФП.

9.Да бъде поканен в България опитен треньор от чужбина през 2017 година с цел провеждане на Курс за обучение на състезатели .

10.Да бъде предложено официално на ММС и МОН,   включване на турнири по петанк в Програмата на министерствата за Международния ден на предизвикателството  и Националния ден на спортиста.

11.Да бъде потърсено и евентуално осигурено (под наем) закрито помещение за тренировки през зимните месеци.

12.Да бъде публикуван Проекто-бюджета на БФП за 2017г., който ще бъде предложен за гласуване на Общото събрание през 2017 г.

13. Във връзка с приключилия одит на БФП, относно организирането и провеждането на ЕП за мъже в Албена 2015 г., се спират състезателните права на Калин Панайотов - ДСКПП.

Копия от Доклада на одиторите да бъде изпратен на  клубавете.

Да бъде връчена Нотариална покана на г-н Панайотов за доброволно изпълнение.

При отказ, да бъдат предприети законовите мерки за възстановяване на сумата.

 

 

              Председател                                        Протоколчик

          / Б.Балабанова-Кукушева/                   / С.Узунов / 


Добавено 17/01/2017/