Протокол - заседание на УС на БФП - 17.10.2016 г.

Днес в офиса на БФП на бул. "Витоша"126  се проведе заседание на Управителния съвет на БФП.

...........................................................

На  заседанието  бяха взети следните решения:

1.Във връзка с изпълнение на Решение №1 от заседание на УС на БФП от 19.09.2016 г. се възлага на Боряна Кукушева да подпише споразумение до 30 октомври 2016 г. с одиторската  фирма, която ще  предложи най-изгодна оферта за извършване на проверка на приходите и разходите, относно проведеното Европейско първенство по петанк за мъже през 2015 г. в КК "Албена"АД.След получаване на Доклада за констатации да бъде заплатена на одиторската фирма дължимата  сума.  

2.Да се изплатят 320 лв. за поръчани два харддиска с по един терабайт информация- запис на Европейското първенство в Албена 2015 г. на Николай Димоларев. Сумата не е изплатена от г-н Калин Панайотов в качеството му на председател на  БФП за периода септември 2015 г.

3.Картотекирането на състезателите за 2017 г. ще бъде от 01 до 20.12.2016 г. Това е и трансферният прозорец, в който всеки състезател може да  се  картотекира в друг клуб.

4.Да се закупи  уеб камера на стойност до 150 лева, с цел излъчване на Държавни турнири и първенства през 2017 г.  и да се регистрира видеоканал.

5.Да се направи рекламен видеоклип,  популяризиращ спорта петанк в България, (който да се излъчва в Интернет пространството) на стойност до 500 лв.

6.Да се отпуснат 300 лв/2 по 150 лв/ на представителите на България в първото Европейско първенство за мъже и жени, сингъл в Швеция-Марина Шойлева и Владимир Георгиев.

7.Да се отпуснат  до 300 лева за Коледния коктеил на БФП и да се намери място за партито.

8.Във връзка със задържани средства на БФП от г-н Калин Панайотов  за 2016 г. в размер на около 1500 лева, да му бъде изпратено напомнително писмо, сумата да бъде преведена на БФП.

9.Да се изготвят рекламни флаери на БФП на стойност до 50 лв.

 

 

Председател:                                            Протоколчик:

         /Б. Кукушева/                                           /С.Узунов/

 

 

 

 

 

 


Добавено 02/11/2016/