Заседание на УС на БФП, проведено на 09.02.2021г.

Уважаеми Колеги,

На заседание на УС на БФП, проведено на 09.02.2021 г., бяха взети следните решения:

1.   БФП ще участва с представителен отбор на Световното първенство - триплети мъже – от 15 до 18 юли 2021 година в Лозана – Швейцария.

2.   За определяне на представителни отбори на БФП, за участие на Световни и Европейски първенства през 2021 година, ще се провеждат съответни квалификации. Отборите участващи в квалификациите, може да се формират без значение от клубната принадлежност на състезателите.

3.   УС приема „Проект на Годишен спортен календар - 2021 година“. Същият да бъде изпратен на Спортните клубове по електронна поща и качен на сайта на БФП до 12.02.2021 г.

 

При подготовката на проекта на ГСК, се отчитаха условията в обстановка на пандемия и обявените състезания от международния спортен календар за 2021 година, както и други имащи отношение мероприятия. За улеснение са отбелязани всички празнични дни /съботи и недели/ за периода. Молим спортните клубове да разгледат предложения проект за ГСК-2021г. Молим за Вашите мнения, становища и мотивирани предложения, като ги изпратите до УС по електронната поща в срок до 22.02.2021 г.

Молим също така, спортните клубове имащи желание и възможност за домакинство на ДП – триплети жени и мъже – 2-ри кръг /заложен в проекта за ГСК на 19-20.06.2021г./, да го заявят.

 

Приложение: Проект на Годишен спортен календар – 2021 година.

 

PS: През декември 2020 година, БФП получи спортен лиценз от Министерството на младежта и спорта. Успяхме да подготвим документацията на Федерацията и на осем спортни клуба, с което покрихме минималните изисквания за получаване на спортен лиценз. Работихме с осем СК, защото само те изявиха  желание и направиха стъпка в тази посока. В очакване сме на реакция от страна на спортните клубове, на които все още не е подготвена документацията, необходима за внасяне и съответно за пререгистрацията /вписването им в Регистъра на ММС/. Предишната регистрация вече е отпаднала. Нужните указания сме изпратили с писмо по електронната поща от 28.09.2020 г., като сме провеждали и редица телефонни разговори. Срокът от внасянето на заявлението и документацията за пререгистрация в ММС, до съответното решение е минимум един месец.

Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, СК членове на БФП, които не са вписани в Регистъра на ММС, няма да имат правото да картотекират състезатели и съответно да участват в Държавните първенства през 2021 година и за напред. Молим да заявите намеренията си във възможно най-кратък срок. Ще Ви бъде оказана помощ при подготовката на необходимата документация.

С уважение: Румен Рачев – м.т. 0888425779


Добавено 12/02/2021/