2 част Отчет на председателя на БФП в хронологичен вид

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БФП

II  ЧАСТ  

Уважаеми колеги,

Удоволствие  е за мен да Ви запозная с  работата, която извърших като Председател на  БФП, в хронологичен ред, от вписването  ми на 11 май 2016 година, с решение №7 на СГС   до сега. Отбелязвам и хората, които са помагали или са участвали, заедно с мен, при изпълнението на конкретните задачи.Изказвам благодарност към всички тях за оказаното съдействие.

Благодаря и на съпруга ми, Асен Кукушев, за дадените професионални съвети и  за  включването му в изпълнението на повечето дейности.

Боряна Кукушева

 

 

51.Съдействие на БФП при повеждане за първи път в Перник на Регионален турнир по петанк с участието на 12 отбора.З.Александров,Д.Кукушев -15 октомври 2016 г.

52.Участие на България в Европейско първенство за ветерани + 55 г.-Монако, Х.Хаджикостов,Д.Сен Пол, Е.Макаров, Я.Найденов - 18-20 октомври 2016 г.

53.Участие на България в първото ЕП на сингъл в Халмщад - 4-6 ноември 2016 г-М.Шойлева,В.Георгиев.

54.Участие на български представители в Международни турнири в

Холандия,Австрия,Чехия,Румъния и др.

55.Провеждане на квалификации за ЕП ветерани - С.Узунов, З.Александров, А.Йосифов.

56.Организиране на кампания "Дарете 1 лв. за българския петанк"- Ю.Младенова - май - ноемви 2016 г.

57.Закупуване на служебен лаптоп за нуждите на БФП , инсталиране на програма за швейцарска система и информацията за 2016г. - С.Узунов

58.Изчистване на задължения на БФП от 2015г - ноември 2016 г.

59.Изготвяне и поддържане на съвременен Архив на БФП -  на хартия и в електронен вариант - ноември - декември 2016г.

60. Обучение по петанк на ученици и учители от 5 училища в Община Надежда -СОУ"Бачо Киро"- 10 ноември - З.Александров.

61.Преговори с ръководството на БАН за съвместна дейност - А.Андреевски,Стойно Георгиев.

62.Подтотвяне на Договор за партньорство между БФП и "София - Европйска столица на спорта 2018 година" - А.Йосифов, С.Узунов, З.Александров.

63.Включване на Международен Мемориал Панайот Бончев в дейността на "София - Европейска столица на спорта" за 2017 година - А.Илиев,Т.Шабански.

64.Кандидатстване за домакинство на Европейското Първенство за  мъже през  2019г. Е.Макаров.

65.Изготвяне месеци по рано от обичайното на Проект за спортен календар на БФП за 2017г.

66.Изчисляване на рейтинг - класирания - за 2016г. - жени и мъже индивидуално и отборно и двугодишен мъже - Г.Йоцов - декември 2016 г.

67.Организиране на Коледен коктейл на БФП.

68.Учредяване на нова Годишна награда за "Етика и феър плей на игрището и извън него".

69.Провеждане за първи път на Курс за администратори в Министерство на младежта и спорта - 19 ноември. -О.Русев

70.Изготвяне  на Проекто-бюджет на БФП за 2017 г. - декември 2016 г.

71.Изготвяне  на Регистър - Картотека на състезателите по петанк към БФП, който ще бъде публикуван на сайта на БФП - декември 2016 г.

72.Осъществяване  на контакт с Общинските ръководства на няколко градове, с цел развитие на петанк-Враца,Перник и др. - септември - декември 2016 г.

73.Извършване на одит на ЕП Албена 2015 г. - предоставяне на цялата информация на одиторска фирма - септември - декември 2016 г.

74.Подготовка на счетоводните документи на БФП за 2016 г. и предаването им на експерт - счетоводител - 29 декември. 75.Промяна на данни по БУЛСТАТ  - нов Председател и нов УС - 30.12.2016 г. 

76.Тест  за Курсове за съдии Национално ниво - въпроси и отговори - 04.01. 2017 г.

77.Анонси от новите и влизащи в сила от 01.01 2017 година  European Championship Rules , Organization and Specifications, Rules of Procedure, OFFICIAL RULES FOR THE SPORT OF PÉTANQUE , както и с Правилника за провеждане на Клубното Европейско първенство,  в който  има съществени изменения. - ПРЕВОД И ЗАПОЗНАВАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ - 05.01.2017 г.

78.Картотекиране за 2017 година - оформяне и проверка на списъци. - 05.01.2017 г. 

79.Сайт на БФП - писма до клубовете за съдействие, подбор на материали 06.01.2017.

80.Предаване Доклада от одита на ЕП Албена 2015 г. в Адвокатска кантора за изготвяне на нотариална покана.Юлиана Младенова,Здравчо Александров - 10.01.2017 г.

81.Помещение за тренировки през зимата на БФП - проучване на различни възможности за придобиване на собствено такова - Здравчо Александров, Юлиана Младенова,Андрей Андреевски - 10 - 11. 01.2017 г.

82.Среща с кмета на с. Герман и разговори за развитие на  петанк в Герман - Здравчо Александров, Юлиана Младенова, Андрей Андреевски -12.01.2017 г.

83.Сайт на БФП - подготовка на материали - статии , снимки и видео за качване-С.Узунов-12.01.2017 г.

84.Изготвяне и редактиране на Правилник за провеждане на състезания по петанк - 20.01.2017 г. - А.Андреевски, Д.Тунчев.

85.Изготвяне и редактиране на Етичен кодекс на състезателя по петанк - А.Андреевски - 22.01.2017 г.

86.Среща с кмета на Община "Панчарево" -   А.Андреевски, Е.Савова - 23.01.2017 г.

87.Среща с кмета на район "Изгрев" -  Е.Савова 25.01.2017 г.

88.Среща в ММС с Директори на отдели "Елитен спорт" и "Спорт за всички", в Министерство на младежта и спорта - Е.Савова 25.01.2017 г.

89.Изготвяне и подаване на справка за дейността на БФП през 2016 г. към  СЕР - картотекирани състезатели и др. - 25.01.2017 г.

90.Разговор с ръководството на Парк - музей "Врана" за разрешение за използване на алеите на парка за дейностите на БФП -01.02.2017 г.

 

91.Изготвяне и подаване на справка за дейностто на БФП към ММС - 01.02.2017 г.

92.Изваждане на удостоверение от НАП за липса на задължения на БФП за 2016 г. за подновяване на лиценза в ММС-03.02.2017 г.

93. Анонси от новия European Cup for Clubs - превод и запознаване на клубовете - 07.02.2017 г.

94.Среща с Кмета на район "Триадица" - Хр.Хаджикостов -  07.02.2017 г.

95.Работа по изграждане на терени в зала в Герман -З.Александров - 08.02. и 09.02.2017г.

96.Организация по провеждане на квалификации за СП Гент  - наемане и подготовка на терени, ангажиране на съдия, наблюдатели и пр.  - В.Балтаджиян, С.Узунов, З.Александров, А.Макаров, Н.Димоларев, Л.Кутев - 10 и 11.02.2017 г.

97.Организиране и провеждане на среща с Директор на ОП "Паркове и градски градини" към Столична община - А.Андреевски, Ю.Младенова - 13.02  и 14 02.2017 г.

98.Среща - разговор с ръководството на ОСК "Академик" за изграждане на игрища по петанк на ст."Академик" - А.Андреевски 15.02.2017 г.

99.Балканско първенство по петанк - организация и водене на кореспонденция с Балканските държави - 16.02.2017 г.

100. Среща с Началника на Военна Академия "Г.С.Раковски" - организиране и провеждане - З.Александров - 16.02.24.02. 2017 г.

Следва продължение .......

 

 

 


Добавено 30/03/2017/