ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2018 Г. БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на БФП

Колеги, номерът на банковата сметка на БФП, на която може да преведете членския внос за 2018 година е :

IBAN  BG32BPBI79401084893101

Юробанк България АД

Българска федерация по петанк

 


Добавено 31/01/2018/