Финансов отчет на БФП за 2017 година

 

Приходи:

3913,33  лв.  - Членски внос

295,00   лв.   - Дарения

600,00   лв.  – София Европейска столица на спорта-за Мемориал „П.Бончев“

11 604,25 лв.  - Приходи от Балканско първенство

840,00 лв. - Курс обучение по петанк

17 252,58 лв   -  Общо  приходи

 

Разходи:

240,64 лв. – Канцелалски материали, копирни и куриерски  услуги

547,48 лв. – Купи и медали

200 лв  - Счетоводство за 2016 г      .

400 лв – ПК“Изгрев“ за Мемориал „Панайот Бончев“ 

871,12 лв. – Курс обучение по петанк

43,58 лв. – Съдийски курс

147,98 лв. – Поддръжка сайт на БФП

8880,55 лв. – Балканско първенство

173,84 лв. – Средства за т- р за хора с увреждания

50,00 лв. – Венец

2385,00 лв. – Съдебна система

1300,00 лв. – Такси СЕР, FIPJP

1876,00 лв. – Организация на турнири, ДП , квалификации, и участие ЕП

17 116,19 лв   -  Общо  разходи

 

Салдо: 17 252,58 лв  -  Общо  приходи  – 17 116,19 лв  -    Общо  разходи =  136,39 лв.

    

 

 


Добавено 17/03/2018/