ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г.


Приходи

A) Очаквани   постъпления от членския внос на клубовете - 20 клуба х 200лв.= 4 000лв.

 Б) Приходи от  турнири за БФП от дарения - очаквани постъпления = 1000 лв.

В) Спонсори  =  1 500

4 000 + 1 000 + 1 500  =  6 500 лв.

 

Разходи:

А) За купи и медали за  Държавните първенства и  Детски турнира = 400лв.;

Минерална вода за Държавните първенства и турнирите , организирани от БФП = 400 лв.

В) Годишни такси към Европейската и Световната федерации

= 800лв.;

Г)  за организиране на Детско - юношески турнири -400лв.;

Д)  за наем на терени и помещение за складиране на инвентар на БФП - 0  лв.;

Е) за съдии – 400лв.;

Ж)  за лекари и застраховка на участниците в турнирите - 200 лв.

З) За канцеларски и рекламни материали, визитки, флаери, тотем, мегафон  - 400лв.;

И) комплект безжичен микрофон с уредба за закупуване на уеб камера и - 400 лв;

Й) за счетоводител еднократно на края на годината – 300лв.;

К) организиране на курс за администратори, съдии, сертификати , учебна дейност – 100лв.;

Л) за представителни  , участия в Световно и Европейско първенство - 900лв. /4х150лв. + 2х150 лв/.

М) за Коледен коктейл - 100лв.;

Н) за посрещане на делегации от чужди федерации- 0лв.

О) за изработването на рекламин видеоклип на спорта петанк - 500 лв.

П) Сайт - подръжка – 200 лв.

Р) Непредвидени разходи – 1 000  лв.

 

400 +400 +  800 + 400 + 400 +   200 + 400 + 400 + 300 + 100 +900 + 100 +  500 + 200 + 1 000  = 6 500 лв.

 

 

 

 


Добавено 06/01/2018/