Правила за провеждане на състезания от Държавния спортен календар

Правила за провеждане на състезания от Държавния спортен календар

 

I.Дисциплини, възрастови групи, съдийско ръководство и организация на състезанията от Държавния спортен календар (ДСК)

1. БФП всяка година в срок до 31 декември изготвя проект за ДСК за предстоящата състезателна година. Състезанията от ДСК се провеждат в следните дисциплини за жени и мъже: триплети, дублети, сингъл, прецизна стрелба. Провежда се и Държавно отборно първенство (ДОП). Във възрастови групи до 12, 15 и 18 години, се провежда Държавно първенство (ДП) дублети, общо за юноши и девойки в един кръг. При ветерани плюс 55 г. (+ 55) се провежда ДП триплети в един кръг. Всеки състезател - участник в ДП, заплаща такса участие в размер на един лев. Средствата се използват за развитието на детско–юношеския петанк.

2. ДП за триплети протича в 3 кръга, като в последния финален кръг участват 16-те отбора с най-висок рейтинг от първите 2 кръга и първите шест отбора при жените.

3. На всеки следващ кръг, след първия, както и на квалификации за СП, ЕП и БП, се допуска по една смяна на състезател в отбор. Смяната може да се осъществи само с картотекиран състезател от същия клуб.

4. В състезанията – триплети и дублети не се допускат смесени отбори със състезатели от различни клубове, съгласно чл. 69, ал. 5 от ЗФВС.

5. Всеки клуб има право да участва в ДП. При обективна необходимост, УС на БФП може да редуцира броя на отборите от един клуб, като това се посочва в Наредбата за провеждане на състезанието.

6. За всяко състезание по петанк, Съдийската комисия назначава Ръководство – един или двама съдии и администратор.

7. Преди всеки кръг от ДП, клубовете представят до ръководството на състезанието списък с имената на отборите и състезателите, които ще участват, до срока посочен в Наредбата. В отборите могат да влизат само картотекирани български граждани.

8. В деня на провеждане на кръг от ДП, състезателите от отборите, заявени предварително от клубовете, се регистрират лично пред ръководството на състезанието до 10 мин. преди старта. Неявилите се в този срок отбори отпадат от участие в състезанието.

9. Всички мачове при триплети са с тайм-лимит от минимум 45 мин. В полуфиналните и финални срещи може да няма тайм-лимит. При мачовете на дублети тайм-лимитът е минимум 40 мин. При мачовете на сингъл, тайм-лимитът е минимум 35 минути. Играят се два допълнителни кошонета за всички турнири с тайм лимит. При различни екстремни ситуации, организаторите на състезанието могат да намалят времетраенето на срещите, както и на допълнителните кошонети.

10. Всеки отбор има право на една замяна в състава си след регистрирането му в началото на турнира. Замяната на играч в двойки, или на един или двама играчи в тройки, е разрешено само до официалното обявяване на началото на състезанието (сигнален пистолет, свирка, съобщение и т.н.), при условие че заместникът (заместниците) не е ( не са били ) регистриран/регистрирани в състезанието, като член на друг отбор.

11. Оспорване на краен резултат се прави устно, в момента след края на срещата до Ръководството на състезанието – съдия или администратор. Писмена жалба се подава до Арбитражната комисия и Комисията по етиката. до 24 часа след края на състезанието. Ако Комисиите не вземат отношение до 72 часа, се подава писмен сигнал до УС на БФП.

12. При участие в срещи от ДП състезателите в отбора трябва да са с еднакви екипи.

13. За всяко ДП се излъчват по два или минимум един спортен клуб СК от съответния град, съорганизатори на БФП, които са отговорни за подготовката на игрищата и помагат в цялостната организация. Тези клубове може да се определят още при изготвянето на ДСК.

 

II. СЪСТЕЗАТЕЛНИ СИСТЕМИ

1. Системата, по която се провеждат състезанията от турнирните кръгове е в зависимост от броя на отборите, заявили участие в тях.

а/ До 7 отбора (вкл.), системата е „всеки срещу всеки”. Крайното класиране се определя от следните критерии:

1.Брой победи;

2. Пряк двубой;

3. Точкова разлика;

4 .Повече отбелязани точки.

При повече от 2 отбора с равен брой победи, критериите са:

1. Брой победи

2.Точкова разлика

3.Повече отбелязани точки.

б/ От 8 до 12 отбора – „Швейцарска система” с три предварителни кръга. Продължават първите четири. За влизане във финала играят 1-ви срещу 4-ти и 2-ри срещу 3-ти.

в/ От 13 до 16 отбора - „Швейцарска система” с четири предварителни кръга. Продължават първите четири. За влизане във финала играят 1-ви срещу 4-ти и 2-ри срещу 3-ти.

г/ От 17 до 24 отбора - „Швейцарска система” с пет предварителни кръга. Продължават първите четири. За влизане във финала играят 1-ви срещу 4-ти и 2-ри срещу 3-ти.

д/ при над 24 отбора - „Швейцарска система” с пет предварителни кръга. Продължават първите осем. За влизане във полуфинала играят

А. 1-ви срещу 8-ми. B. 2-ри срещу 7-ти.

C. 3-ти срещу 6-ти.  D. 4-ти срещу 5-ти.

Полуфиналите са A-D и B-C

 

III. ТОЧКОВА СИСТЕМА И РЕЙТИНГ

1. Когато броя на отборите е до 12 включително, рейтинг точките се разпределят на състезатели от отборите класирани от 1-во до 6-то място. За 1-во място на играч се присъждат по 6 точки, за второ – 5, за трето - 4, за четвърто – 3 и т. н. Към тези точки за крайното класиране се прибавят и броя на победите (по една точка за победа).

2. Когато броя на отборите е от 13 до 16 (вкл.). рейтинг точките се разпределят на състезатели от отборите класирани от 1-во до 8-мо място. За първо място на играч се присъждат по 8 т., за второ място – 7 т., и т. н. Към тези точки за крайното класиране се прибавят и броя на победите (по една точка за победа).

3. Когато броя на отборите е от 17 до 24 (вкл.), рейтинг точките се разпределят на състезатели от отбори класирани от 1-во до 12-то място. За първо място се присъждат 12 т., за второ място – 11 т. и т. н. Към тези точки за крайното класиране се прибавят и броя на победите (по една точка за победа).

4. Когато броя на отборите е над 24, рейтинг точките се разпределят на състезатели от отбори класирани от 1-во до 16-то място. За първо място се присъждат 16 т., за второ място – 15 т., и т.н. Към тези точки за крайното класиране се прибавят и броя на победите (по една точка за победа).

5. Точките се сумират и определят индивидуалния годишен рейтинг на състезателя, както и клубния годишен рейтинг. Резервните състезатели на отборите получават точки, само ако са взели участие в поне един мач от цялото състезание дори и като смяна.

6. Клубният рейтинг се определя от сбора на точките на състезателите към съответния клуб.

7. Според сбора от точките от трите кръга, се определя крайното класиране на отборите и се формира индивидуален и клубен рейтинг за всяка спортно-състезателна година. Държавният шампионат се печели от отбора, събрал най-много точки от трите кръга.

8. Индивидуалният и клубен рейтинг за всяка дисциплина от ДСК се публикува на сайта на БФП до 7 дни след приключване на ДП по съответната дисциплина.


Добавено 25/08/2020/