Отчет на Председателя за дейността на БФП през 2017 година в хронологичен ред

Колеги, това са  нещата,  които успяхме да свършим през 2017 година, като съм посочила имената на хората, които ми помагаха.Благодаря на всички, които отделиха от времето си !

Боряна Балабанова – Кукушева

 

1.Изготвяне на Тест  за Курсове за съдии Национално ниво - въпроси и отговори - 04.01.2017 г.

2.Анонси от новите и влизащи в сила от 01.01 2017 година  European Championship Rules , Organization and Specifications, Rules of Procedure, OFFICIAL RULES FOR THE SPORT OF PÉTANQUE , както и с Правилника за провеждане на Клубното Европейско първенство,  в който  има съществени изменения. - ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗАПОЗНАВАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ - 05.01.

3.Картотекиране за 2017 година - оформяне и проверка на списъци. - 05.01. 

4.Сайт на БФП - писма до клубовете за съдействие, подбор на материали, обработка и качване 06.01. – 30.01.

5.Предаване Доклада от одита на ЕП Албена 2015 г. в Адвокатска кантора за изготвяне на нотариална покана.10.01. Юлиана Младенова, Здравчо Александров.

6.Търсене на помещение за тренировки през зимата - 12.01. - Здравчо Александров, Юлиана Младенова,Андрей Андреевски.

7.Среща с кмета на с. Герман и разговори за създаване на клуб по петанк в Герман.12.01. - Здравчо Александров, Юлиана Младенова,Андрей Андреевски.

8.Сайт на БФП - подготовка на материали - статии , снимки и видео за качване-12.01.  - С.Узунов.

9.Изготвяне и редактиране на Правилник за провеждане на състезания по петанк - 20.01. - А.Андреевски, Д.Тунчев.

10.Изготвяне и редактиране на Етичен кодекс на състезателя по петанк - 22.01.- А.Андреевски .

11.Среща с кмета на Община "Панчарево" - 23.01. -  А.Андреевски, Е.Савова.

12.Среща с кмета на район "Изгрев" - 25.01. -   Е.Савова.

13.Среща в ММС със Директори на отдели "Елитен спорт" и "Спорт за всички", в Министерство на младежта и спорта - 25.01. Е.Савова.

14.Изготвяне и подаване на справка за дейността на БФП през 2016 г. към  СЕР - картотекирани състезатели и др. - 25.01.

15.Разговор с ръководството на Парк - музей "Врана" за разрешение за използване на алеите на парка за дейностите на БФП -01.02.

 

16.Изготвяне и подаване на справка за дейностто на БФП към ММС - 01.02.

17.Изваждане на удостоверение от НАП за липса на задължения на БФП за 2016 г. за подновяване на лиценза в ММС - 03.02.

18. Анонси от новия European Cup for Clubs - превод и запознаване на клубовете - 07.02.

19.Среща с Кмета на район "Триадица" - 07.02. - Хр.Хаджикостов, Кънев.

20.Работа по изграждане на терени в зала в Герман - 08.02. и 09.02. - З.Александров.

21.Организация по провеждане на квалификации за СП Гент  - наемане и подготовка на терени, ангажиране на съдия, наблюдатели и пр.  10.02 и 11.02. - В.Балтаджиян, С.Узунов, З.Александров, А.Макаров, Н.Димоларев, Л.Кутев.

22.Организиране и провеждане на среща с Директор на ОП "Паркове и градски градини" към Столична община - 13.02  и 14 02. - А.Андреевски, Ю.Младенова.

23.Среща - разговор с ръководството на ОСК "Академик" за изграждане на игрища по петанк на ст."Академик" - 15.02. А.Андреевски.

24.Балканско първенство по петанк - организация и водене на кореспонденция с Балканските държави - 16.02.

25.Балканска Федерация по Петанк - организация и водене на кореспонденция с Федерации и клубове от Балканските държави  - 16.02.

26.Среща с Началника на Военна Академия "Г.С.Раковски" - организиране и провеждане - З.Александров.

27.Среща за създаване на клуб по петанк в град Перник - 20.02.

28.Завеждане на дело във връзка с одит -среща с адвокати - З.Александров, С.Узунов, Ю.Младенова - 21.02.

29.Програма на Столична Община за Проекти за спортни клубове - изготвяне информация за запознаване на клубове - 22.02.

30.Запознаване на клубовете с Правилника, историята и дейността на Centrope Cup - 22.02.

31.Среща - разговор с Директора на ОП "Зелени системи" към Столична Община - Ю.Младенова, А.Андреевски, А.Йосифов - 22.02.

32.Подготовка за  Общо събрание на БФП за 2017 г. - С.Узунов, А.Йосифов, Д.Тунчев,А.Андреевски, З.Александров - 27.02.2017.

33.Методическа помощ  за организиране на дейността на играещите петанк в гр.Перник - 27.02.2017 г.

34.Създаване на канал в You Tube - Иван Асен Кукушев - 03.03.2017 г.

35.Запознаване клубовете с изискванията и срокове за отчетност за 2017 г. - 10.03.2017 г.

36.Изготвяне на писма - предложения за партньорство към потенциални спонсори на БфП - 10.03.2017 г.

37.Среща с потенциални спонсори - 10.03.2017 г.

38.Организиране и провеждане  на благотворителен турнир по петанк за хората с увреждания - София -  11.03.2017 г.

39.Среща в Благоевград с играещите петанк от града.В.Кукушев - 17.03.2017 г.

40.Празник на петанк в 17 СУ "Дамян Груев"-София.З.Александров - 17.03.2017 г.

41.Подготовка за печат на второ издание на "Петанк-игра за всеки"- корекции и предпечатна подготовка - 17.03.2017г.

42.Благотворителен турнир за развитие на Детско-юношеския петанк и създаване на Национален отбор до 18 години .В.Балтаджиян. А.Йосифов- 18.03.2017 г.

43.Обучене по петанк в Комплекс "Горочевци" на 22 ученици от ГПЧЕ"Симеон Радев"-Перник по случай международния ден на франкофонията.З.Александров - 18.03.2017 г.

44.Курс за съдии Национална категория - организиране и провеждане (за първи в 16 годишната история на БФП). - 18.03.2017 г.

45.Среща с Кмета на район "Младост" - София - г-жа Десислава Иванчева.А.Йосифов - 19.03.2017 г.

46.Среща с доц.Рени Йотова - Директор на Франкофонския регионалин център за Централна и Източна Европа - 19.03.2017 г.

47.Обучение и демонстрации по петанк в район "Младост"- София на деца от училища с разширено изучаване на френски език по случа Международния ден на франкофонията.А.Йосифов-19.03.2017 г.

48.Демонстрация и обучение по петанк зад хотел "Хилтън"- София.А.Йосифов, Хр.Хаджикостов, З.Александров, Ю.Младенова, Д.Тунчев, Т.Цанева - 19.03.2017 г.

49.Провеждане на ДТ + 100 дублети.В.Балтаджиан, Е.Херман – 01.04.2017 г.

50.Участие на СП Гент – 13 – 16 април.

51.Участие в работна среща в Гент на Председателите на федерации – 14 април.

52.Участие на България в конкурса за детска рисунка на FIPJP.Александър Макаров,Иван Асен Кукушев.

53.Среща в Министерство на спорта с Директора на „Връзки с обществеността и протокол“, април – А.Йосифов.

54.Срещи с Директора на Младежки прогроми към ММС – С.Узунов, А.Андреевски, А.Йосифов.

55.Възобновяване на връзките с фирма OBUT.-А.Узунова.

56.Среща с Кмета на Полски Тръмбеш и участие на турнир по петанк в града – 06.06.

57.Среща с любители на петанк от гр.Плевен и организиране на демонстративен турнир в с.Комарево.Ч.Генков, Пл.Петров , май.

58.Съдийство на турнир за хора с увреждания в гр.Севлиево – З.Александров.

59.Изготвяне на лицензи за Еврокупа, ЕП и СП.С.Узунов.

60.Оганизиране и провеждане на първия  в България Курс за съдии по петанк – Национална категориа и иготвяне и връчване на дипломи.

61.Организиране и провеждане на първия Курс за обучение на  състезатели по петанк – Жак Шилеман – Холандия, с участието на представители на пет клуба – май.

62.Подновяване на лиценза на БФП към ММС – изготвяне и подаване на документи.

63.Среща с Кмета на район „Изгрев“ – Ц.Жеков, Е.Савова – 4 май.

64.Среща с Кмета на район „Триадица“ – Кънев , Х.Хаджикостов – 4 май.

65.Участие в организацията на Празник на петанк , район „Възраждане“ – А.Андреевски, С.Узунов.

66.Съдийство на турнир за пенсионери, Спортна София – Здр.Александров,Е.Савова,Г.Бакалов.

67.Организиране насипване на Алеите зад Национална Библиотек с чакъл.

68.Организиране и провеждане на Държавни първенства за триплети и избивачи – по четири кръга,смесени двойки, ветерани и ДОП.

69.Кандидатстване на БФП с проект по Програма на ММС. Е.Кукушева, Е.Савова- май.

70.Съдействие за създаване на клуб по петанк в гр.Плевен – май.

71.Изготвяне на документи за регистриране на клубове в ММС.

72.Изготвяне, публикуване и актуализиране през сезона на Картотека на състезателите по петанк.

73.Провеждане на квалификации за ЕП и СП.З.Александров.

74.Участие на БФП в организацията на турнир по петанк на ФБТИК.М.Яначкова – юни.

75.Участие на БФП в проявата „Татко и аз“.

76.Сайт на БФП – подържане и актуализиране.

77.Фейсбук на БФП - подържане и актуализиране.

78.Изготвяне и раздаване на рекламни брошури и флаери за спорта петанк – 3 - 6 юни.

79. Участие и отлично представяне на България в Еврокъп 2017 – клуб“Макаров и приятели“ – юли .

80.Организиране и провеждане на Мемориал "Панайот Бончев", със съдействие на Фондация „София 2018 г. Международна столица на спорта“.

81.Осигуряване на екипи – фланелки за всички участници в Балканиадата.

82.Изграждане на 15 игрища на ст.Академик.А.Андреевски,З.Александров.

83.Създаване на Комисия за промяна на Устава.Л.Кутев,Е.Херман.

84.Създаване на Комисия за промяна на Правилника на БФП.

85. Съдействие за изграждането на първото игрище по петанк в Македония, Прилеп.Пл.Петров,М.Петрова,Ч.Генков.

86.Създаване на Балканска Федерация по Петанк, Лионез и Рафа (Булс ).София, 28.09.2017 г.

87.Първо Балканско първенство за жени, мъже, девойки и юноши.София,

29.09. – 01.10 2017 г. – организиране и провеждане, благодарение на всички ДОБРОВОЛЦИ И СЪДИИ!

 

 

 

 

 

 


Добавено 06/01/2018/