ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БФП ЗА 2017 ГОДИНА

 

I.Финансиране

1.  Изготвен беше бюджет на БФП  и беше осигурено  финансирането на всички основни дейности на федерацията.

2.Подписан беше договор със  "София - Европейска столица на спорта 2018 година" .

3. БФП се включи с участници в няколко проекта на Столична община за развитие и популяризиране на спорта петанк.

4.Изготвен  беше Проекто-бюджет на БФП за 2018 г.

5.Успешно във финансово отношение беше организирано от БФП  Първото Балканско първенство по петанк за жени, мъже, девойки и юноши .

 

II. Спортна база

1.Осигурено беше разрешение за безплатно използване на алеите във Военна академия "Г.С.Раковски" - София за 2017 г.

2. Осигурено беше  безплатно насипването с чакъл на алеите зад Националната библиотека.

3.Направен беше опит за придобиване на собствено закрито помещение на БФП за обучение и тренировки през зимата, без успех в крайна сметка.

 

III.  Държавен спортен календар и други състезания

1.Организирани и проведени бяха съвместно с клубовете  Държавни първенства за жени и мъже – триплети, дублети микс, избивачи, ветерани +55 години, както и второто Държавно отборно първенство. ( Не бяха проведени по обективни причини заплануваните ДП за сингъл и дублети жени и мъже  )

2.Организирани бяха съвместно с клубовете над 10 Държавни турнира, както и поредното успешно издание на "Купа София".

3.Осигурени бяха награди  -  медали за заелите до трето място на Държавните първенства.

IV.Обучение

1.Организиран и проведен беше за първи път в България Курс за съдии Национална категория.

2.Организиран и проведен беше за първи път Курс за обучение на състезатели по петанк, с водещ Жак ШилеманХоландия, бивш Национален треньор на Холандия и Норвегия.

3.Преведени бяха променените от 01.01.2017  година  European Championship Rules , Organization and Specifications, Rules of Procedure, European Cup for Clubs, OFFICIAL RULES FOR THE SPORT OF PÉTANQUE.

4.Петанк продължава да е  Университетски спорт и през 2017 г. - СИД за студентите трети курс в НСА.

5. Обучавани по петанк бяха в организирани занимания деца от няколко столични района.

6.През целия период беше осигурявана актуална информация към клубовете от  СЕР, FIPJP и информационни сайтове.

7.Обучавани бяха безплатно всички желаещи в спортни празници като Националния ден на спортиста, Деня на бащата, Международния ден на предизвикателството.

8.Проведени бяха няколко демонстрации на спорта петанк в София и в провинцията.

 

V.Извънстолични клубове

1.Един кръг от Държавните  първенства - триплети и избивачи беше проведени извън София (по обективни прични, трети кръг беше преместен от Пловдив също в столицата ).

2.БФП съдейства при провеждането на няколко регионални турнира по петанк извън София, както и за участие в проекти по различни спортни програми.

 

VI.Петанк  за хората с увреждания.

1.БФП съдейства при провеждането  на турнир за хората с увреждания в гр.Севлиево.

2.Организиран беше благотворителен турнир за хората с увреждания, играещи петанк.

3.БФП съдейства за участие в проект на клуб за хора с увреждания.

VII.Реклама и PR

1.Изготвени и разпространени бяха рекламни флаери и рекламни листовки на спорта петанк .

2. Води се на добро ниво администрирането на сайта на БФП , както и  на официалната фейсбук страница на БФП.

3.Приети бяха нови членове на БФП – СК „Перник 2017“ и ПК „Герман“.

4.Изготвен е и се подържа на високо ниво Архив на БФП - на електронен носители на хартия.

5.Проведени бяха срещи  с кметове  на няколко столични района - Триадица, Младост, Изгрев, Възраждане, Панчарево, Герман и др., както и с шефове на Дирекции към Столична община.

6.Учреден е нов клуб по петанк в град Плевен.

 

II.Детско - юношески петанк

1.Организирани и проведени бяха няколко  регионални турнира по петанк за деца под егидата на БФП.

2.Оказано беше съдействие при провиждане на състезания и обучение по петанк за ученици и техните родители  в няколко столични района - Изгрев, Възраждане и др.

3.Организиран  беше благотворителен турнир за развитието на детско – юношеския петанк.

ІХ.Ветерани.

1. Проведено беше за втори пореден път Държавно първенство за ветерани + 55 години.

2. Организирани бяха от БФП самостоятелно или заедно с други организации 2  Държавни турнира – в Китен и в София , както и 2 регионални турнира за ветерани в София.

 

Х.Международен спортен календар  

1.Национален отбор участва в Европейското първенство за мъже - триплети и избивачи .

2.Българя участва в Световното първенство на сингъл  и двойки за жени и мъже .

За горните 2 състезания бяха осигурени гласуваните от БФП по 150 лв за всеки участник  .

3.България участва за трета поредна година в Европейското клубно първенство - ПК "Макаров и приятели", където постигна отлични резултати.

4.Състезатели участваха на собствени разноски на Международни турнири в Чехия, Сърбия и др

 

ХI. Международна дейност

1.БФП   успешно организира и проведе от 29 септември до 1 октомври  първото Балканско първенство по петанк в София.

 2. В София на 28 септември 2017 г. беше учредена Балканска федерация по петанк, лионез и рафа ( булс  ), с Председател Боряна Балабанова – Кукушева и Ген.Секретар Мутлу Берик – Турция. 

 

 

Управителен съвет на БФП                                                                                            03.01.2018 г.

 

 


Добавено 17/01/2018/