Н А Р Е Д Б А за провеждане на Държавно първенство по петанк: дублети – микс

Организатор  -  Българска Федерация  по петанк

Заявки за участие: Срок за подаване: Отбори /с имена на участниците/, до 19.00 ч. на 14 юни 2019 година на имейла на БФ Петанк: bulpetanque@abv.bg .

Регистрация:до 9.30ч. на 16 юни, само за заявени отбори.

Заб: НЕЗАЯВЕНИ В СРОК ОТБОРИ  НЯМА ДА БЪДАТ  ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ.

Дати на провеждане: 16 юни, начало 10.00 ч.

Място на провеждане:  Алеите в парка на Военна академия

Система на провеждане: Квалификации - швейцарска система, пет или четири  кръга, според броя на участниците, полуфинали 1-4 и 2-3, финал и мач за трето място или система всеки срещу всеки, при малък брой отбори.  

Съдии:  - Асен Кукушев и Здравчо Александров

Администратор – Стамат Узунов


Добавено 12/06/2019/