Н А Р Е Д Б А за провеждане на Държавно първенство по петанк: дублети – жени и дублети - мъже

Организатор  -  Българска Федерация  по петанк

Заявки за участие: Срок за подаване: Отбори /с имена на участниците и номера на състезателни карти/, до 19.00 ч. на 14юни 2019 година на имейла на БФ Петанк: bulpetanque@abv.bg .

Регистрация: до 9.30 ч. на 15 юни, само за заявени отбори.

Заб: НЕЗАЯВЕНИ В СРОК ОТБОРИ  НЯМА ДА БЪДАТ  ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ!

ПО РЕШЕНИЕ НА УС ОТ 09.06.2019 Г. В  ДИСЦИПЛИНАТА ДВОЙКИ МЪЖЕ НЕ СЕ ДОПУСКАТ ЖЕНИ!

Дата на провеждане: 15 юни, начало 10.00 ч.

Място на провеждане:  Алеите в парка на Военна академия.

Система на провеждане: Квалификации - швейцарска система, пет или четири  кръга, според броя на участниците, полуфинали 1-4 и 2-3, финал и мач за трето място или система всеки срещу всеки при по малък брой отбори.

Награди:  Медали за отборите, класирали се от първо до трето място.

Съдии:  - Андрей Андреевски- дублети жени,Тина Цанева- дублети мъже, Маргарита Яначкова

Администратор – Стамат Узунов


Добавено 12/06/2019/