Наредба за турнир HEAD 2017 година

Н А Р Е Д Б А 

З А  Т У Р Н И Р  П О  П Е Т А Н К

ПЕТАНК КЛУБ  К Т К БЪЛГАРИЯ  И БФ ПЕТАНК  Ви канят на четвъртото поредно издание на турнир H E A D 2017 .

Дати на провеждане: 8 април - събота и 9 април - неделя - 2017 г.

Място на провеждане: Алеите зад Национална Библиотека.

Дисциплини:

Тройки - 8 април , събота. Записване до 9.45 ч. Начало 10.00 ч.

Двойки - 9 април, неделя. Записване до 9.45 ч. Начало 10.00 ч.

Избивачи - 9 април неделя . Записване до  14.00 ч.

Заб:  При записани над 4 отбора - жени, във всяка от дисциплините, те ще играя отделно от мъжете.

Такси за участие: По 10 лв на човек в дисциплините тройки и  двойки и 5 лв за избивачи.

Система на провеждане : Швейцарска система в четири  или пет кръга, според броя на отборите.

Награди: Предметни награди за победителите, осигурени от НЕAD.

Съдия на турнира  -  Вили Балтаджиян

Телефон за контакти - 0899 22 77 43,  0888 74 70 51 - Асен Кукушев

 


Добавено 06/04/2017/