Наредба за първи кръг на ДП Триплети и избивачи 2017г.

 

Н А Р Е Д Б А

за   провеждане  на Първи кръг на ДП по петанк

триплети - мъже и жени и избивачи - мъже и жени за 2017 г.

Организатор  -  Българска Федерация  по петанк

Дати на провеждане: 20 май, събота  - триплети , начало 10.00 ч.

21 май, неделя - избивачи , начало 9.00 ч.

Място на провеждане:  Алеите зад Национална библиотека "Св.св Кирил и Методий".

Заб: При подадени по-голям брой заявки, БФП си запазва правото да направи промяна.

Заявки за участие: Срокът за подаване на заявки от Председателите на клубовете, с имената и съставите на отборите е  22.00 ч. на 18 май - четвъртък,  на имейла на БФ Петанк: bulpetanque@abv.bg .

Заб: НЕЗАЯВЕНИ В СРОК ОТБОРИ - ТРИПЛЕТИ ИЛИ СЪСТЕЗАТЕЛИ ЗА ДИСЦИПЛИНАТА ПРЕЦИЗНА СТРЕЛБА (ИЗБИВАНЕ), НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ. НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ И НЕКАРТОТЕКИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ, КАКТО И ТАКИВА ОТ КЛУБОВЕ, КОИТО НЕ СА ЗАПЛАТИЛИ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС КЪМ БФП ДО ИЗТИЧАНЕ СРОКА ЗА ЗАЯВКИ.

Дисциплини:

Триплети - 20 май , събота. Записване, само  на заявени отбори - до 9.45 ч.Начало 10.00 ч.

 Избивачи - 21 май , неделя.Записване - само на заявени състезатели до 8.45 ч.Начало 9.00 ч.

Система на провеждане: Триплети - Швейцарска система  пет кръга за мъже и четири кръга за жени , полуфинали 1 - 4 и 2 - 3 , финали и мачове за трето място , избивачи - квалификации и полуфинали 1 - 4 , 2 - 3 , финали и двубои за трето място .

Награди: Триплети - медали за класиралите се отбори от първо до трето място.Избивачи - медали за класиралите се от първо до трето място мъже и жени.

Главен съдия:   - Андрей Андреевски

Администратор - Стамат Узунов    

 

 


Добавено 16/05/2017/