Наредба за провеждане на Първи кръг на ДП по петанк триплети - жени и мъже за 2018 г.

 

Организатор  -  Българска Федерация  по петанк и Българска петанк академия.

Дата на провеждане: 19 май, събота, начало 10.00 ч.

Място на провеждане:  Алеите зад Национална библиотека "Св.св Кирил и Методий".

Заб: При подадени по-голям брой заявки, БФП си запазва правото да направи промяна.

Заявки за участие: Срокът за подаване на заявки от Председателите на клубовете, с имената и съставите на отборите е  16.00 ч. на 16 май,  на имейла на БФ Петанк: bulpetanque@abv.bg .

Заб: НЕЗАЯВЕНИ В СРОК ОТБОРИ  НЯМА ДА БЪДАТ  ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ. НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ И НЕКАРТОТЕКИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ ИЛИ ТАКИВА, КОИТО НЕ СА ЗАПЛАТИЛИ 10 ЛВ. ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ ПРЕЗ 2018 Г., КАКТО И СЪСТЕЗАТЕЛИ ОТ КЛУБОВЕ, КОИТО НЕ СА ВНЕСЛИ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС КЪМ БФП.

Регистрация:

Записване, само  на заявени отбори - до 9.45 ч. на 19 май , събота.   Начало 10.00 ч.

Система на провеждане: Триплети - Швейцарска система  пет кръга за мъже и четири кръга за жени , полуфинали 1 - 4 и 2 - 3 , финали и мачове за трето място.

Награди: Медали за класиралите се отбори от първо до трето място.

 

Главен съдия:   - Т.В.А.

Администратор – Т.В.А.   


Добавено 16/05/2018/