НАРЕДБА за провеждане на Държавен турнир по петанк Дублети + 100 и Държавен турнир триплети микс


Н  А  Р  Е  Д  Б  А
за
провеждане  на  Държавен турнир по  петанк - Дублети + 100  /отделно за мъже и жени/  и Държавен турнир триплети микс

 

Организатор  -  Българска Федерация  по петанк

Дати на провеждане: 31 март и 1 април 2018 г. - начало 10.00 ч.

Право на участие:  В ДТ Дублети  + 100  общо възрастта на двамата участници  трябва де е минимум 100 години.Ще бъдат проведени отделни турнири за жени и за мъже.

В ДТ Триплети микс , поне един състезател трябва де е от различен пол .

Заявки  за участие: До 18.00 часа на 29 март 2018 г.  на bulpetanque@abv.bg

Записване за участие:    До 9.45 ч. в деня на турнира.

Такса за участие: 10 лв. на състезател.                          

Място на провеждане : гр.София, Алеите зад  Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий".

Система на провеждане: Четири или пет кръга швейцарска система ,  в зависимост от броя на участниците, полуфинали 1-4 и 2-3 и финал.

Награди: Медали и  награди за призьорите.

Съдии :
Вили Балтаджиян
Здравчо Александров


Добавено 20/03/2018/