НАРЕДБА за провеждане на Втори кръг на ДП по петанк триплети - жени и мъже за 2019 г.

Организатор  -  Българска Федерация  по петанк.

Дата на провеждане: 11 май, събота, начало 10.00 ч.

Място на провеждане:  Алеите зад Национална библиотека "Св.св Кирил и Методий".

Заб: При подадени по-голям брой заявки, БФП си запазва правото да направи промяна.

Заявки за участие: Срокът за подаване на заявки от Председателите на клубовете, с имената и съставите на отборите е 18.00 ч. на 10 май,  на имейла на БФ Петанк: bulpetanque@abv.bg .

Заб: НЕЗАЯВЕНИ В СРОК ОТБОРИ  НЯМА ДА БЪДАТ  ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ. НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ И НЕКАРТОТЕКИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ ИЛИ ТАКИВА, КОИТО НЕ СА ЗАПЛАТИЛИ 10 ЛВ. ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ ПРЕЗ 2019 Г., КАКТО И СЪСТЕЗАТЕЛИ ОТ КЛУБОВЕ, КОИТО НЕ СА ВНЕСЛИ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС КЪМ БФП.

Регистрация:

Записване, само  на заявени отбори - до 9.30 ч. на 11 май , събота.   Начало 10.00 ч.

Система на провеждане: Триплети мъже - швейцарска система четири или  пет кръга( в зависимост от броя на отборите), полуфинали 1 - 4 и 2 - 3 , финали и мачове за трето място. Триплети жени – всеки срещу всеки или швейцарска система четири кръга ( в зависимост от броя на отборите).

Награди: Медали за класиралите се отбори от първо до трето място.

Съдии:   - Т.В.А.

Администратори – Т.В.А.   


Добавено 09/05/2019/