Наредба за Държавен турнир Дублети + 100 София април 2017г.

 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А

за  провеждане  на  Държавен турнир по  петанк - Дублети + 100

 

Организатор  -  Българска Федерация  по петанк

Дата на провеждане: 1 април 2017 г. - събота, начало 10.00 ч.

Право на участие:  Общо възрастта на двамата участници в дублета трябва де е минимум 100 години.

Заявки  за участие: До 31 март на bulpetanque@abv.bg

Записване за участие:    До 9.45 ч.на 1 април.                                

Място на провеждане : гр.София, Алеите зад  Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий".-

Система на провеждане: Четири или пет кръга швейцарска система  в зависимост от броя на участниците, полуфинали 1-4 и 2-3 и финал.

Награди: Медали и предметни награди за призьорите.

             - Вили Балтаджиян - тел : 0886 919 516

             - Едуард Херман - тел : 0893 294 537

        


Добавено 25/03/2017/