Наредба за ДП смесени двойки

Н А Р Е Д Б А

за   провеждане  на ДП по петанк – смесени двойки за 2017 г.

 

Организатор  -  Българска Федерация  по петанк

Дати на провеждане: 3 юни, събота  -  начало 10.00 ч.

Място на провеждане:  Алеите зад Национална библиотека "Св.св Кирил и Методий".

Заб: При подадени по-голям брой заявки, БФП си запазва правото да направи промяна.

Заявки за участие: Срокът за подаване на заявки от Председателите на клубовете, с имената и съставите на отборите е  22.00 ч. на 2 юни – петък,  на имейла на БФ Петанк: bulpetanque@abv.bg .

Заб: НЕЗАЯВЕНИ В СРОК ОТБОРИ , НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ. НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ И НЕКАРТОТЕКИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ.

Дисциплини:

Смесени двойки  – 3 юни  , събота. Записване, само  на заявени отбори - до 9.45 ч.Начало 10.00 ч.

Система на провеждане:  Швейцарска система , полуфинали 1 - 4 и 2 - 3 , финали и мачове за трето място.

Награди:  Медали за класиралите се отбори от първо до трето място.

Главен съдия:   - Вили Балтаджиян


Добавено 01/06/2017/