Сингъл мъже - 2021 /след 5 рунда/

Final Ranking S

Single men 2021 ranking after 5 rounds

 

Rank Name Club Score BHN fBHN Games Points
1. 026 Stefan Spasov Sofia city 5 15 76 5:0 63:40
2. 013 Kiril Nikolov Caro 4 16 68 4:1 60:38
3. 011 Ivaylo Georgiev Sofia city 4 13 73 4:1 63:35
4. 019 Ruslan Kolev DSCPP 4 13 73 4:1 56:39
5. 002 Andrey Andreevski Academic 4 12 70 4:1 60:45
6. 023 Rumen Nedyalkov SPC 3 17 60 3:2 54:44
7. 014 Kosyo Tsankov Academic 3 14 65 3:2 50:48
8. 018 Radoslav Borisov Zhelezarite 3 14 57 3:2 58:44
9. 020 Slav Vasilev KTK 3 12 59 3:2 48:48
10. 021 Vera Boneva Zhelezarite 3 10 69 3:2 45:49
11. 008 Dzhamil Akkad DSCPP 3 9 69 3:2 49:41
12. 010 Hristo Hadzhikostov KTK 3 8 65 3:2 57:38
13. 016 Petko Mavrudiev Academic 2 17 63 2:3 45:57
14. 022 Wilhelm Baltadzhian Caro 2 14 64 2:3 44:43
15. 007 Atanas Yosifov KTK 2 14 63 2:3 53:58
16. 024 Ludmil Smukov SPC 2 13 56 2:3 55:53
17. 003 Andrey Taskov DSCPP 2 13 56 2:3 47:51
18. 009 Hristo Chekov Zhelezarite 2 11 60 2:3 41:58
19. 025 Hristo Milev SPC 2 9 56 2:3 46:53
20. 001 Alexander Kartomin Academic 1 16 57 1:4 37:63
21. 012 Kalin Panayotov DSCPP 1 10 61 1:4 55:61
22. 027 Valeri Cholashki Zhelezarite 1 10 60 1:4 38:57
23. 015 Martin Dimitrov Sofia city 1 9 50 1:4 39:58
24. 017 Proycho Proev DSCPP 0 11 50 0:5 23:65
 

Добавено 06/06/2021/