Банкова сметка на БФП

Това е банковата сметка на БФП, на която може да преведете членския внос за 2017 година:

IBAN  BG32BPBI79401084893101

Юробанк България АД

Българска федерация по петанк


Добавено 29/03/2017/