ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФП ЗА 2020 ГОДИНА

ДЪРЖАВЕН  СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФП ЗА 2020 ГОДИНА

 

28 - 29 март

Квалификация Европейско първенство сингъл, дублети жени и мъже и дублети микс.

София, БФП, E-mail: bulpetanque@abv.bg

 

11 - 12 април

Квалификация Европейско първенство триплети жени

София, БФП, E-mail: bulpetanque@abv.bg

 

3 май

Държавно първенство за деца и юноши

София, БФП, E-mail: bulpetanque@abv.bg

 

9 - 10 май

Държавно първенство сингъл жени и мъже

София, БФП, E-mail: bulpetanque@abv.bg

 

16- 17 май

Първи кръг на ДП жени - триплети и избивачи

София, БФП   E-mail: bulpetanque@abv.bg

 

Първи кръг на ДП мъже - триплети и избивачи

София, БФП, E-mail: bulpetanque@abv.bg

 

13 - 14 юни

Втори кръг на ДП жени - триплети

София или друг град, БФП, E-mail: bulpetanque@abv.bg

 

Втори кръг на ДП мъже - триплети

София или друг град, БФП, E-mail: bulpetanque@abv.bg

 

4 – 5 юли

ДП дублети жени и ДП дублети мъже

София, БФП, E-mail: bulpetanque@abv.bg

 

ДП дублети микс

София ,БФП, E-mail: bulpetanque@abv.bg

 

12-13 септември

Трети финален кръг на ДП мъже - триплети – шестнайсетте най-добри отбора от първи и втори кръг

София, БФП, E-mail: bulpetanque@abv.bg

 

Трети финален кръг на ДП жени - триплети – шестте най-добри отбора от първи и втори кръг

София, БФП, E-mail: bulpetanque@abv.bg

 

10 - 12 октомври и 17 октомври

Държавно отборно първенство

София, БФП, E-mail bulpetanque@abv.bg

 

18 октомври

Държавно Първенство за ветерани „+ 55 години“

София, БФП, E-mail: bulpetanque@abv.bg


Добавено 25/08/2020/