Дейност

Освен в София се създават  клубове във Варна, Бургас, Пловдив, Белене, Козлодуй, Разград, Шабла, Севлиево и др. Първото републиканско първенство се провежда през 2001 г. В БФП членуват 15 клуба, които излъчват свои представители за участие в световни и европейски първенства.

През 2016 беше избрано ново ръководство на  БФП в състав Боряна Кукушева - Председател,Стамат Узунов-Секретар,Юлиана Младенова - PR, Здравчо Александров-Материално-техническа база, Пламен Петров-Координатор извънстолични и новосъздадени клубаве, Юлиан Петров-Отговорник Международен и Държавен спортен календар, Атанас Йосифов - Петанк за ветерани, Даниел Тунчев-Правно обслужване и проектно финансиране и Мариан Минков-Отговорник за петанк за хората с увреждания .То започна много инициативи, които се очаква още в близките години да дадат положителен резултат.

Над 70 са отделните дейности , извършени за малко повече от половин година, затова ще визираме само най-съществените:

1.Организирани и проведени бяха, съвместно с клубовете 11 Държавни първенства - с 9 повече от обичайните в последните години.Проведени бяха ДП за жени и мъже триплети и избивачи в 4 кръга,ДП за жени и мъже сингъл, ДП за жени и мъже дублети и ДП  дублети микс.За първи път бяха проведени Държавно отборно първенство и ДП за ветерани.

2.За всички Държавни първенства за първи път бяха осигурени  награди за класиралите се до трето място включително - медали или купи.

3.С успех беше проведен Държавния турнир за дублети "Купа София 2016 г." .Съвместно с клубовете бяха проведени над 10 Държавни и Международни турнири.

4.България участва със свои представители в редица международни състезания от различен ранг - на Европейското първенство за жени в Братислава,първото Европейско първенство за жени и мъже сингъл в Халмщад , Европейско първенство за ветерани в Монако , Еврокупа 2016г. в Мец, както и  в Международни турнири в Румъния,Австрия,Чехия,Холандия и др.

5.Проведени бяха самостоятелно или съвместно със Столична Община 5 Детски турнира по петанк.

6.Организирани бяха над 10 демонстрации и обучения по петанк за ученици, учители и родители.

7.БФП съдейства при организирането на няколко турнира за ветерани и пенсионери в София,Враца,Китен и др.

8.Осигурен беше безплатен офис - седалище на БФП.

9.Подобрени бяха отношенията с Министерство на младежта и спорта.

10.БФП получи продуктово спонсорство от Декатлон.Изготвен и утвърден беше проект за изграждане на няколко игрища на територията на Декатлон-Подуене.

11.Рекламирахме петанк в медиите и раздадохме рекламни листовки и брошури.

12.За първи път беше проведен Курс за администратори на турнири по петанк.

13.БФП влезе в контакт с Балканските страни, развиващи петанк, включително Гърция и Румъния.

14. Всички клубове получиха по два комплекта топки за развитие на детския петанк.

15.Изготвен беше и се поддържа Архив на Българска федерация по петанк и в електронен вариант.

16.Приет беше нов член на БФП - клуб "Делта" - Полски Тръмбеш.

17.Публикуван за разглеждане беше проект на Спортен календар и Проекто-бюджет на БФП за 2017 г.

18.Изготвен беше Договор за партньорство със София-Европейска столица на спорта 2018 г,съгласно който БФП придобива правото на безплатно ползване на игрища по петанк по график.

Международен турнир по петанк за всички възрастови групи е предвиден да се проведе през октомври в София.

19.Проведени бяха разговори и преговори с няколко организации и учреждения, относно придобиване на собствена база на БФП.

20.Проведени бяха срещи с директори на повече от 10 учебни заведения в София с цел популяризиране на спорта петанк.

21.Изготвена е Картотека на състезателите по петанк към БФП за 2017 г., която  ще бъде публикувана официално в началото на януари.

22.През 2016 г. петанк стана университетски спорт, като за първи път беше преподаван на 30 студенти в Национална спортна академия.

23.Осъществени бяха контакти с общинските ръководствата на няколко градове в България, с цел популяризиране на спорта петанк извън столицата.

 


Добавено 05/08/2014/